eskiz

eskiz
<fr.>
1. Bir şəklin, rəsmin və ya onun bir hissəsinin ilk qaralaması. // Heykəltəraşlıq əsərinin kiçildilmiş miqyasda hazırlanan ilk nümunəsi, modeli, taslağı. // Bir musiqi əsərinin, ədəbi əsərin və ya onların hissələrinin ilk redaktəsi. Süita şəklində yazılmış çoxhissəli musiqi əsərlərinə bəzən «eskiz» və ya «etüd» adı da verilir. Ə. Bədəlbəyli.
2. Bir şeyi düzəltmək üçün nümunə, əsas olan şəkil və s. Paltarların eskizi. Dekorasiya eskizi.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • eskiz — is., Fr. esquisse Taslak Fuayede eski afişler, eski oyunlarından dekor eskizleri var. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Памятник Донецка — В Донецке числится 262 памятника истории и культуры[1], к ним относятся скульптуры, мемориалы, памятные знаки, мемориальные доски. 18  посвящены Октябрьской революции 1917 года, 9  гражданской войне, 30  искусству, 30  труду, 37  братских могил,… …   Википедия

  • Памятники в Донецке — В Донецке числится 262 памятника истории и культуры[1], к ним относятся скульптуры, мемориалы, памятные знаки, мемориальные доски. 18  посвящены Октябрьской революции 1917 года, 9  гражданской войне, 30  искусству, 30  труду, 37  братских могил,… …   Википедия

  • taslak — is., ğı 1) Bir şeyi, bir sanat veya edebiyat eserini ana çizgileriyle, türlü bölümleriyle belirten ön çalışma, eskiz Evet diye devam ettim, hikâyen henüz taslak hâlinde. R. H. Karay 2) mec. Usta olmadığı hâlde kendini ustaymış gibi göstermeye… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • şəbəh — ə. 1) oxşarlıq, bənzərlik; 2) oxşar, bənzər, eyni; 3) qırmızı mis; latun; 4) qaralama, eskiz …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • tərh — ə. 1) rəsm etmə; çəkmə; 2) atma, qoyma; 3) layihə, eskiz; plan, naxış; 4) tərtib etmə, nizama salma; qurma; 5) riyaziyyatda: çıxma əməli …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • etüd — <fr.> 1. Bir əsərin ilk qarası, eskizi. Ulduz azad vaxtlarını daima ən kiçik otağında həvəskarı olduğu rəssamlığa sərf edər, müxtəlif etüdlər işlərdi. Ə. M.. 2. Ayrıca bir məsələyə həsr olunmuş kiçik ədəbi əsər. Bioqrafik etüdlər. Tənqidi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • taslaq — is. Bir şeyin hələ qəti bir şəkil almamış halı; eskiz, sxem …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”